اخبار برگزیده

نشانه هاي يوناني بودن زرتشت

آيا زرتشت در قطب متولد نشده؟به قلم عادل
دکتر فرهنگ مهر ـ از زرتشتيان نام آشنا ـ مي گويد که در کهن ترين مدرک آمده است که بعضي زرتشت را يوناني و برخي از ملت ما وراء درياي بزرگ مي دانند. ر. ک: ديدي نو از ديني کهن، صفحه  116


دو شباهت ميان زرتشت و يونانيان
يک يونانيان خدايي داشتند به نام پرومته ادامه مطلب...


نشانه هاي يوناني بودن زرتشت

نشانه هاي يوناني بودن زرتشت

نشانه هاي يوناني بودن زرتشت

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها